تنهایی

من تنهـــــــایی را دوســــت دارم...

 تنها کِ باشی 100 سال یه بار موبایلت رو می زنی تو شارژ.. 

تنهآ کِ بآشی قهوه ات هرگز سرد نمی شود ... 

تنهآ کِ بآشی نور زیآد است ... 

تنهآ کِ بآشی دیرتر شب می شَود ...

 تنهآ کِ بآشی همه خُوشحآلنَد ... 

تنهآ کِ بآشی موهایَت رآ مُرتب نمی کنی ...

 تنهآ کِ بآشی شیشه عَطرِت پربآقی می ماند ..

 تنهآ کِ بآشی بهمن هم مارلبروست . . . 

تنهآ کِ بآشی هیچ چیز خنده دآر نیست . . . ! 


تنهآیی خوبـــــــــــه ...


به سلامتی هرکس که دلش از یکی خونه!

به سلامتی هرکس که دلش از یکی دوره!

به سلامتی اون کسی که دردامو میدونه!

به سلامتی اون کسی که میدونه ولی همیشه ساکت می مونه!

/ 0 نظر / 6 بازدید