دختر

من دخترم...
نگاه به صدا و بدن ظریفم نکن
اگر اراده کنم تمام هویت مردانه ات را به اتش خواهم کشید
من دخترم...
از جنسیتم باکی ندارم
اما نه صدای ازار دهنده ی کفشم را می شنوی 
نه مو های بلندم را می بینی
مرا همان طور هستم بپذیر 
یاهمان طور که از کنارت عبور خواهم کرد تماشا کن
من برای خودم هستم
نه زیبایم،نه مهربانم و نه محتاج به نگاهی 
من کسی هستم که ترجیح می دهد
"مردن را روی دو پایش"
تا 
"زندگی کردن را روی زانو هایش"
هرگز زانو نمی زنم
حتی اگر سقف آسمان کوتاه تر از قامت من باشد
غرورم را به راحتی به دست نیاوردم 
که هر وقت دلت خواست خردش کنی
غرورم را اگر خرد کنی
با تکه هایش شاهرگ زندگی ات را خواهم زد
اهل شعار دادن نیستم 
من ادم عملم
من دخترم 
از بازیچه شدن هراسی ندارم 
چون اگر بازیچه شوم ان بازی به نابودی می کشانم
من دخترم... 
با همین جنسیتم دنیا را بر روی انگشتانم خواهم چرخواند
از تکرار روز مرگی بیزارم
شوخی نیست
من دخترم...
من را با ان سوی دیگر ذهنت تصور کن. من ان سوی دیگر باور هایت هستم...


/ 5 نظر / 5 بازدید
ان شرلی

خیلی قشنگ بود دمت گرم[قلب][ماچ]

پایونییر

سلام.یه کم اروم باش کی اینقدر اذیتت کرده که فوران کردی؟ ولی همشو قبول دارم.

فرشته

سلام...! [قلب] وب باحالی داری. ولی چرا اینقدر بیزار و فراری از جنس مخالف؟؟؟؟!!!!